Sběr a výkup výpočetní techniky a elektroodpadů Ruční demontáž a třídění Svoz techniky od zákazníků výkup funkční techniky pro další prodej
Designer: Joomla Templates 3.2

V zařázení jsou přijímány všechny typy elektrozařízení ze zpětného odběru, zpracovávají se zde ale pouze některé. Specializujeme se na výpočetní a kancelářskou techniku. V souladu s platnou legislatinou je naše priorita opětovné použití, následně demontáž a separace použitelných komponent a nakonec rozklad na jednotlivé materiály a díly a jejich příprava na materiálové využití.

 

Opětovné použití elektrozařízení (EEZ)

Vyčištění, repase, elektrorevize, testování a prodej. Servis výpočetní techniky a repasování naše firma provozuje již mnoho let a tým našich techniků má s výpočetní technikou velké zkušenosti. Na výstupní produkty je poskytován záruční i pozáruční servis. 

 

Třídění zpětně odebraných zařízení

Zpětně odebraná elektrozařízení pocházejí nejen z námi provozovaného místa zpětného odběru (dále jen MZO), ale jsou zde i konsolidovány z mobilních svozů a dalších MZO. Jsou tříděny a soustěďovány dle skupin, evidovány a následně předávány vhodným smluvním zpracovatelům, nebo do vlastního zpracovatelského zařízení.

 

Zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - recyklace

Předáním EEZ zpracovateli se z elektrozařízení stává elektroodpad a další nakládání je již v plně odpadovém režimu, dle zákona o odpadech 185/2001 sb a vyhlášky 352/2005 s.b. Jako oprávněná osoba (zpracovatel) provádíme ruční demontáž jednotlivých komponent, separaci železných částí, měděných a hliníkových chladičů, desek plošných spojů, kabelů a podobně. Vedle odpadních výstupů se mohou separovat i funkční díly a součásti vhodné pro repasování a další použití.

 

Zpracování a recyklace elekroodpadu

Přijímáme, vykupujeme a zpracováváme ostatní odpady, v rozsahu katalogových čísel schválených Krajským úřadem (viz sekce oprávnění). Zařízení není určeno pro nebezpečný odpad (vyjma zpětně odebraných výrobků obsahujících nebezpečné součásti, ty jsou předávány jiným smluvním zpracovatelům). Přijímáme nejen celé elektrozařízení z firem i domácností, ale i jejich části. Recyklace je prováděna ruční demontáží a tříděním materiálů. Díly a zařízení nevhodné na ruční zpracování jsou převáženy ke strojnímu zpracování (drcení, magnetická separace a pod.).

 

Zpracování a recyklace dalších odpadů

Není to naše specializace, ale pro uspokojení požadavků našich firemních zákazníků zajišťujeme i odvoz a zpracování jiných odpadů. V omezeném množství společně s odvozem elektrozařízení a elektroodpadu jsem schopni odvést a zlikvidovat například kovový či papírový odpad, objemný odpad (židle a nábytek) a jiné kancelářské pomůcky. Katalogové čísla odpadů, které jsme oprávněni přijímat naleznete v sekci oprávnění.

Saturday the 20th. Benefit Computers s.r.o..