Designer: Joomla Templates 3.2

 

Podmínky výkupu - bazar

Provozovna Poděbradská není primárně určena pro kusový výkup techniky (k tomuto účelu využijte partnerskou pobočku - PC servis a bazar Počítače Žižkov / www.pocitace-zizkov.cz) . Servisování, čištění a testování zde není aktuálně prováděno kontinuálně, ale pouze dle aktuální potřeby a volné kapacity. Pokud máte na prodej větší množství techniky, je nutné dovoz (případně námi zajišťovaný svoz) domluvit předem. Některé zboží je možné nacenit a vyplatit pouze po dostatečném otestování. Pokud toto nebude možné, nacenění může být poníženo až k ceně elektrošrotové. Fyzické osoby v případě souhlasu s navrhovanou částkou podepíší kupní smlouvu, na základě které bude zboží vyplaceno hotově, nebo na účet. Firmy nám musejí vystavit fakturu (jsme plátci DPH). Co vykupujeme naleznete zde.

 

Podmínky příjmu/výkupu - zpětný odběr elektrozařízení

Výkup-Vysočany, Elektroodpad je schválený zpracovatel odpadu, ale i registrované místo zpětného odběru elektrozařízení všech skupin. Jsme oprávněni k přijímání veškeré techniky pocházející z domácností (ale i z firem stejného charakteru), pouze s omezením aktuální volné kapacity skladu. V souladu s platnou legislativou je u nás můžete nejen zdarma odevzdat, ale bude Vám vyplacena i finanční odměna dle aktuálního ceníku elektrošrotu. Fyzické osoby musí předložit platný občanský průkaz a platba bude provedena v hotovosti. Firmení zákazníci musejí vystavit fakturu, nebo použít a orazítkovat námi vydanou. 

 

Podmínky příjmu/výkupu - elektroodpad

V souladu s platným rozhodnutím Krajského úřadu jsme oprávněná osoba pro sběr, příjem a využití odpadu (zejména elektroodpadu). Katalogové čísla a druhy přijímaných a vykupovaných odpadů naleznete v sekci oprávnění. Zařízení přijámá odpady typu O, tedy nikoliv nebezpečné. Například baterie, obrazovky, ledničky, klimatizace a podobně nezpracováváme a jako odpad nepřijímáme, pouze je můžeme převzít v rámci zpětného odběru (většinu jen zdarma). Vybrané odpady přijímáme od firem i lidí zdarma, nebo vykupujeme dle aktuálního ceníku elektrošrotu. Většina odpadů lze vyplatit ihned v hotovosti, pouze kovy a kabely (vyjma vybraných součástí z elektrozařízení) je možné vyplatit pouze bezhotovostně (převodem na účet). Fyzické osoby musí předložit platný občanský průkaz, firmení zákazníci musejí vystavit fakturu, nebo použít a orazítkovat námi vydanou. Výkup odpadu je prováděn v režimu přenesené daňové povinnosti, na faktuře musí být uvedeno "daň odvede zákazník".

 

Wednesday the 20th. Benefit Computers s.r.o..